Projekty unijne


logo projekty unijne

Projekty inwestycyjne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur.