Projekty unijne


„AMAR Cendrowscy” s.c. realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Podziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R – tytuł projektu: Uruchomienie ciągu technologicznego do produkcji sit ciężkich przez firmę „AMAR Cendrowscy” s.c.

Cel projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy „AMAR Cendrowscy” s.c. poprzez uruchomienie nowej generacji sit. W szczególności projekt ma na celu zwiększenie zastosowania innowacji w firmie poprzez wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych po etapie pierwszej produkcji.

Planowane efekty: Wdrożenie innowacji produktowej i technologicznej przy produkcji nowego rodzaju sit stalowych plecionych.

Wartość projektu:     2.398.500,00 zł
Wkład funduszy europejskich:     1.285.050,00 zł