Zapytanie ofertowe z dnia 06-11-2017


logo projekty unijne

06-11-2017

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, zwracamy się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej w ramach wydatku:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017 – [.pdf]

Załącznik:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – [.doc]