Zapytanie ofertowe z dnia 01-09-2017 – aktualizacja


logo projekty unijne

Aktualizacja Zapytania Ofertowego

NR 1/09/2017 z  dnia 01-09-2017

 „AMAR Cendrowsy” s.c., ul. Polna 20B, 11-612 Kruklanki  informuje, że w dniu 09-09-2017r. dokonano modyfikacji treści Zapytania ofertowego nr 1/09/2017 z dnia 01-09-2017r.

Zmiana dotyczy doprecyzowania Specyfikacji przedmiotu zamówienia. Dodatkowo skorygowano zapis dotyczący przyznawania punktów za kryterium „Termin realizacji zamówienia (Trz)” w pkt. 9.4 i 9.5  Zapytania ofertowego. Dodano Załącznik 2 do Zapytania ofertowego – Rysunek techniczny.

Poniżej znajduje się zmodyfikowane Zapytanie ofertowe wraz z Załącznikiem nr 1 Formularz ofertowy oraz Załącznikiem nr 2 – Rysunek Techniczny.

Jednocześnie, w związku z wprowadzeniem powyższych zmian wydłużeniu  uległ termin składania ofert do dnia 18 września 2017r.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017 – aktualizacja z dnia 09-09-2017r. – [.pdf]
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – [.doc]
  3. Załącznik nr 2 – Rysunek techniczny – nowy dokument z dnia 09-09-2017r. – [.pdf]