Sita plecione

WIELOKARBOWE


 

TYP C (ISO 4783)


Sito plecione z oczkiem kwadratowym lub prostokątnym, falą wielokarbową i pomniejszoną średnicą drutu. Fala wielokarbowa to wariacja fali prostej, gdzie przecięcia drutów prostopadłych przypadają co trzeci, piąty lub siódmy karb fali.

Do materiałów lepkich, gdzie wymagana jest zwiększona wydajność, z akceptowalnym kosztem zmniejszonej żywotności sita.

 

Charakterystyka


► doskonała wydajność przesiewania
► precyzja wymiarów oczka
► zwiększona sztywność splotu
► wysoka zgodność granulometryczna
► zwiększona wydajność

Uwagi dotyczące każdorazowej wymiany i montażu sita:

  • upewnij się, czy wymiary sita i sposób okucia są prawidłowe
  • upewnij się, czy zaczepy i gniazda są dokładnie oczyszczone
  • upewnij się, czy śruby i nakrętki naciągające oraz kliny zabezpieczające nie są zużyte
  • upewnij się, czy profile gumowe na podporach nie są zużyte
  • upewnij się, czy sito zostało odpowiednio mocno napięte
  • po 15 minutach pracy przesiewacza, sprawdź ponownie czy napięcie sita jest prawidłowy
  • sito nieprawidłowo, luźno zamontowane ulegnie szybszemu zużyciu lub zniszczeniu